Ciepło to nie tylko ciepło systemowe

Ciepło to nie tylko ciepło systemowe

To innowacyjne rozwiązania w zakresie infrastruktury energetycznej, a także najnowocześniejszych realizacji energetycznych dostępnych na rynku. Dostosowane do indywidualnych potrzeb koncepcje energetyczne oparte na ogrzewaniu i chłodzeniu dla nowych obszarów miejskich, budynków i przemysłu. Wśród nich znajdują się sieci niskotemperaturowe, rozwiązania odzysku ciepła odpadowego. Jeżeli szukasz partnera w zakresie zrównoważonych rozwiązań w obszarach energii, ciepła i chłodu, zapoznaj się z naszymi produktami i usługami.
My zajmiemy się resztą. Napisz do nas na adres biznes@sec.com.pl, a skontaktuje się z Tobą pracownik Działu Sprzedaży, który będzie także Twoim indywidualnym opiekunem.

Jak wygląda proces przyłączenia krok po kroku?

Jeżeli planujesz przyłączenie swojego biznesu do sieci ciepłowniczej, pomożemy Ci przejść sprawnie przez proces przyłączenia.

EON Emobility Business 84I0428 p

Wypełniony i kompletny wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z załącznikami należy złożyć w SEC.

Business people discussing in the lobby rgb p

Złożone dokumenty są sprawdzane w zakresie poprawności wypełnienia oraz kompletności wniosku i załączników. Za datę złożenia dokumentacji, uznaje się dzień wpływu do SEC prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. Jeśli stwierdzone zostaną braki lub nieprawidłowości, wówczas wnioskodawca zostanie poproszony o poprawienie i/lub uzupełnienia wniosku – dopiero poprawione druki mogą zostać rozpatrzone pod kątem merytorycznym.

EON B2B Manufacturing 9945

W kolejnym etapie SEC analizuje wniosek w celu stwierdzenia czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. W przypadku pozytywnej opinii, określane są przez SEC wymogi przyłączenia do sieci ciepłowniczej, które w formie pisemnej przesyłane są do wnioskodawcy.

EON Work Creativity 1586

W przypadku braku technicznych i/lub ekonomicznych warunków przyłączenia, SEC może odmówić wykonania usługi. Powiadamiany o tym zostaje wnioskodawca i Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Proces przyłączenia rozpoczyna się po zawarciu umowy i potrwać może
do 12 miesięcy.

indywidualna oferta

Określenie warunków przyłączenia jest nieodpłatne, a ich ważność trwa przez 2 lata od daty ich wydania.

EON Hotel Canteen 7848

SEC opracowuje, uzgadnia i podpisuje z klientem umowę przyłączeniową, która określa m.in. zobowiązania stron, zakres prac, terminy, tytuł prawny SEC do nieruchomości (w szczególności tzw. służebność przesyłu) oraz wysokość opłaty przyłączeniowej i sposób jej zapłaty.

EON SmartHome Family 84I0141

Podpisana umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i realizacji przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.

odczyt instytucja

Przed uruchomieniem dostawy ciepła należy zawrzeć lub zaktualizować umowę sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłania.

Po zrealizowaniu wszystkich prac wynikających z umowy przyłączeniowej i odbiorze przez SEC licznika ciepła, na wniosek odbiorcy może zostać uruchomiona dostawa ciepła do przyłączonego obiektu.

Załączniki do pobrania

Typ

Nazwa

Dokument pdf

Załącznik nr 1
wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Lista dokumentów
warunki przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 2a i 2b
wnioski o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i zawarcie umowy o przyłączenie

Pobierz plik

Plik graficzny

Proces przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Pobierz plik